ZNAK webinar: Autorsko pravo i otvorene licence ...

Objavljeno: Ponedjeljak, 02 Listopad 2023

U srijedu, 11. listopada 2023. od 12.00 do 13.30 sati putem ZOOM platforme u organizaciji ZNAK održan je webinar: Autorsko pravo i otvorene licence u časopisima u otvorenom pristupu

Predavačica: Iva Melinščak Zlodi

Sažetak: Velika većina hrvatskih časopisa objavljuje se u otvorenom pristupu, ali načini na koje definiraju svoje odnose s autorima i određuju tko je nositelj prava iskorištavanja mogu se razlikovati, kao što se razlikuju i načini na koje formaliziraju takve dogovore (kroz upute autorima, online postupke prijave radova ili autorske ugovore). Razlikuju se i načini na koje časopisi definiraju prava javnog korištenja objavljenih sadržaja, u idealnom slučaju korištenjem otvorenih Creative Commons licenci. Tijekom webinara će se prikazati dobre prakse i preporuke, kako za definiranje odnosa časopis-autor, tako i odnosa časopis-javnost. Raspravit će se neke uobičajene prakse, ukazati na moguća pogrešna tumačenja i razmotriti moguće implikacije pojedinih odabira.

Moderatori: Jadranka Stojanovski i Evgenia Arh

O predavačici: Iva Melinščak Zlodi radi u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na poslovima vezanim uz elektroničke izvore, edukaciju, repozitorij ustanove, potporu izdavaštvu te bibliometriju. Sudjelovala je u pokretanju nacionalnih (Portal Hrčak i sustav DABAR) i institucijskih (FF Open Press i repozitorij ODRAZ) infrastruktura za otvorenu znanost. Članica je Upravnog odbora organizacije SPARC Europe, Koordinacijskog odbora sustava DABAR i Upravnog odbora udruge ZNAK.

Sudjeluje u radu infrastruktura DARIAH i OPERAS, te u projektima DIAMAS - Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication i RETAIN (The Knowledge Rights 21 Programme).

Područja interesa joj obuhvaćaju: otvorenu znanost, repozitorije, bibliometriju u humanističkim i društvenim znanostima, autorsko pravo i nakladništvo.

PREZENTACIJA   

Cjelovita snimka ZNAK webinara dostupna je na Youtube kanalu udruge ZNAK: https://youtu.be/5DnrE1e7R30